Đánh giá về dự án Velix

Velix là gì?

Velix.ID VXD là một dịch vụ dùng để xác minh danh tính của người dùng  bằng cách  quyết vân tay được xây dựng trên blockchain . . Velix.ID  được sử dụng để cho phép yêu cầu hoặc hoạt động như giai đoạn thứ hai của hệ thống xác thực hai yếu tố. Đây là các tổ chức và doanh nghiệp xác minh thông tin liên quan đến danh tính cho cá nhân và doanh nghiệp. Đây có thể là các tổ chức giáo dục, tổ chức chính phủ, ngân hàng, tập đoàn đa quốc gia và các loại doanh nghiệp khác.

Hoạt động của Velix.ID VXD 

Ngày nay, các dịch vụ miễn phí có thể cung cấp dịch vụ miễn phí vì họ bán thông tin người dùng cho các công ty quảng cáo. Thông tin cá nhân đang trôi nổi trên internet. Mọi ảnh bạn tải lên phương tiện truyền thông xã hội không còn thuộc sở hữu của bạn nữa.

Với mục đích tránh làm rò rỉ thông tin, danh tính của người dùng. Nếu như có mật khẩu và tên của người dùng, ai đó có thể dễ dàng lấy cắp chính thông tin của bạn  Vì vậy  Velix.ID được tạo ra nhằm tránh vấn đề trộm cắp danh tính.  ID của Velix nhằm tạo ra một hệ sinh thái cho tất cả các bên liên quan trong ngành IDV. Nền tảng đó sẽ cung cấp một h ợp đồng thông minh blockchainmở, an toàn, đáng tin cậy và đáng tin cậy có thể trở thành cơ sở của một khuôn khổ tin cậy. Tất cả các bên liên quan – bao gồm chủ sở hữu danh tính, nhà cung cấp nhận dạng đã được xác minh và người tìm kiếm nhận dạng đã được xác minh – đều có thể đăng ký nền tảng này.

Khi người dùng sử dụng dịch vụ này sẽ sẽ có ID này thường là hộ chiếu được ủy quyền của chính phủ, giấy phép lái xe, SSN, vv ID được gửi cho tổ chức yêu cầu xác minh và sau đó tổ chức đó cần phải xác minh ID là chính hãng. Cả hai quy trình này đều dẫn đến tổn thất tài chính cho cả người dùng và tổ chức. Đó là một hệ thống không hiệu quả, không an toàn.

Một số vấn đề chung mà Velix.ID tìm cách giải quyết bao gồm:

  • Mất tài chính không chính đáng cho cả người dùng và bên xác minh
  • Mất thời gian trong quá trình xác minh
  • Thiếu quyền sở hữu dữ liệu
  • Tham nhũng hoặc quản lý kém trong việc xử lý dữ liệu
  • Khả năng gian lận danh tính
  • Các dịch vụ xác minh dữ liệu hiện đại lưu trữ dữ liệu cá nhân trong các cấu trúc tập trung, mượt mà tạo ra các mục tiêu tấn công khổng lồ

Ai có thể được sử dụng Velix.ID. ?

Mọi người trên thế giới phân loại như một người giữ bản sắc trong hệ sinh thái Velix.ID. Tất cả các người nhận dạng trên nền tảng Velix.ID đều có một số mà tất cả dữ liệu của họ sẽ được liên kết. Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể sử dụng Velix.ID để xác minh danh tính của họ.

Nếu danh tính của một cá nhân đã được một tổ chức xác minh, thì quá trình này không phải được các tổ chức khác lặp lại để xác minh lại cùng một danh tính. Việc ủy ​​quyền và sự đồng ý của người dùng là bắt buộc để việc trao đổi này diễn ra.

Website: https://www.velix.id/

WhitePaper:

Telegram: https://t.me/velixID

Facebook: https://www.facebook.com/VXDID/

Twitter: https://twitter.com/VelixId

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2101303

ETH: 0xE324d03D6D7B2D5E8e57ae64C57e621950fC3eCD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *