Đánh giá về dự án Photo Chain

 

Photo Chain là gì?

Photochain là một  phương tiện giao dịch công bằng giữa các công trình kỹ thuật số giữa các nghệ sĩ và người mua.

 

Kinh tế mật mã

Photochain  được sử dụng chuỗi bản quyền kỹ thuật số DCC. Đây được coi là nền tảng ngang hàng với nhau, phát hành các khái niệm mới cho nền tảng nhiếp ảnh chứng khoán thế hệ tiếp theo

 Nó được thu hút nhiều người sử dụng vì sử dụng phần mềm GUI  với quy trình dễ sử dụng và sớm tại điều kiện hỗ trợ nền kinh tế Crypto. Những người nghệ sĩ có thể nhận  được tới 95% giá bán cuối cùng của các công trình kỹ thuật số của họ.

Mã thông báo

Mã thông báo PHOTON Pre-Sale Hard Cap: 10.000.000 PHTTiền tệ được chấp nhận: ETH, BTC, LTCTỷ giá hối đoái: 1 PHT = 0.000085 ETH (tương ứng với các loại tiền điện tử khác, giảm 50% giá PHT tiêu chuẩn).Số lượng mã thông báo cho mỗi người: không giới hạnSố tiền giao dịch tối thiểu trong Ethereum: 0,1 ETHSố tiền giao dịch tối đa trong Ethereum: không giới hạn (trong phạm vi Hard Cap)Số tiền giao dịch tối thiểu bằng Bitcoin: 0,003 BTCSố tiền giao dịch tối đa: không giới hạn (trong phạm vi Hard Cap).

 Nền tảng của photochain

Nền tảng Photochain được coi là phần quan trọng nhất  tạo ra để giải quyết các vấn đề của nền tảng nhiếp ảnh cổ truyền thống. Để phát triển liên tục, sự khôn ngoan của cộng đồng giám sát nền tảng và học máy được sử dụng để tìm giải pháp cho Sự phát triển của nền tảng Photochain là một quá trình phát triển đầy tham vọng và hữu cơ Bằng cách phát triển nền tảng Photochain, chúng tôi trình bày khả năng cho các nghệ sĩ bán tác phẩm của họ trực tiếp cho khách hàng của họ, theo cách riêng của họ. Được trung gian bởi các hợp đồng thông minh, khi bán hàng được thực hiện, người bán được thanh toán và người mua sẽ nhận được hình ảnh đã mua ngay lập tức. Do đó, Photochain không yêu cầu quyền hạn tập trung để đảm bảo tính chính xác của giao dịch. Độ tin cậy này vốn đã có trong công nghệ blockchain. 

Thị trường

Với photochain  được sử dụng rất rộng rãi với rất nhiều nghệ sĩ.• Thị trường P2P. Với những người đã sử dụng công nghệ này, sau khi thấy được kết quả đánh giá tốt, họ có thể giới thiệu với rất nhiều người nghệ sĩ khác cùng sử dụng. Họ được cho rằng là những nguwoif mua đầy tiềm năng và là một cơ hội tốt để sớm phát triển thị trường.

Cách thức hoạt động

Với những người nghệ sĩ  muốn  tăng cường bản quyền của họ bằng cách sử dụng nền tảng Photochain. . Liên kết này được biểu hiện dưới dạng một giao dịch trong Nhóm quản trị của Photochain được giao nhiệm vụ đi kèm với Photochain DApp trên đường trở thành một DAO hoàn chỉnh. Photochain Governance phát triển các phiên bản mới của khách hàng cũng như các hợp đồng thông minh của Photochain.

Nó cũng thực hiện các quy tắc cũng như chạy cơ sở hạ tầng (IPFS Node, Ethereum Node), ban đầu sẽ cần thiết.Photochain Governance cung cấp một nhóm người kiểm duyệt sẽ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của DApp, cần thiết để giải quyết các khiếu nại.  Photochain Governance sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây khi sử dụng Hợp đồng thông minh DApp:

 • Thay đổi các quy tắc ban đầu / Hợp đồng thông minh trên mạng. Những thay đổi này chỉ có thể được chấp nhận như một đề xuất, bằng một cuộc bỏ phiếu đa số của tất cả người dùng và chỉ sau đó được triển khai

 • Ảnh hưởng đến nguồn cung PHT tuần hoàn. Khi mã thông báo PHOTON được khởi tạo, không có mã thông báo bổ sung nào có thể được tạo trong tương lai. Giá trị của mã thông báo PHOTON trên thị trường tuân theo luật cung và cầu 

• Đóng băng tài khoản 

• Rút tiền Photochain Governance được phép thực hiện các hoạt động sau

• Chặn người mua theo khiếu nại có quyền

 • Phát triển các phiên bản mới của máy khách Web

 • Phát triển các phiên bản mới của hợp đồng Smartchain Phothain cho đến khi Photochain trở thành một DAO . Tại thời điểm đó trở đi, các đề xuất thay đổi trong tương lai có thể được xác định bởi sự phối hợp của tất cả người dùng Photochain sẽ tài trợ cho sự phát triển của Photochain DApp thông qua việc sử dụng các quỹ thu được trong vòng huy động vốn từ cộng đồng. Số tiền thu được trong vòng bán trước sẽ được sử dụng đặc biệt cho các chiến dịch tiếp thị và tuân thủ quy định. 

Website: https://photochain.io/

WhitePaper: https://docs.google.com/document/d/1C4UPA9-9o2cOLJOEYMIVwN_Fi3Ebtn2YcRua58hQ7_0/edit

Telegram: https://t.me/photochain_io

Facebook:  https://www.facebook.com/p

Twitter: https://twitter.com/photochain_io

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2101303

ETH: 0xE324d03D6D7B2D5E8e57ae64C57e621950fC3eCD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *